Elektroniska körjournaler för ordning och reda

När fordon används i offentlig verksamhet är det viktigt att körningarna journalförs. Ett viktigt syfte med detta är att kontrollera att de anställda inte använder arbetsgivarens bilar för privata körningar. Ett annat skäl till kravet på körjournal är att undvika för långa körningar med tunga fordon, som bussar och lastbilar.

Traxet.se är ett företag som erbjuder lösningar för styrning av team och fordonsflotta inom logistik och spedition. De har en enhet som kan kopplas in i fordonet, och som upprättar en körjournal automatiskt. En körjournal som upprättas på detta sätt uppfyller Skatteverkets krav på körjournal.

De flesta tänker kanske på tung trafik när de hör ordet körjournal, men de ska finnas i alla fordon som används i privat eller offentlig verksamhet. Det innebär att hantverkares skåpbilar, budbilar, fordon för vägunderhåll och fordon som används i jordbruket också omfattas av kravet. Körjournalen kan föras med penna och papper, men det finns många fördelar med att använda digitala journaler.

Viktigt med en korrekt körjournal

I en korrekt körjournal, som uppfyller Skatteverkets krav, ska följande finns med: datum, mätarställning och startpunkt då resan startade; ärende samt vilka platser och personer som har besökts; antalet kilometer som resan omfattade; och slutligen datum, mätarställning och geografiskt läge då resan avslutades. Detta ska registreras för varje resa, och dessutom ska journalen innehålla mätarställning vid årets början och slut.Timmertransport

En företagare som slarvar med detta kan få problem med Skatteverket. I värsta fall kan hen få betala retroaktivt för tidigare år. Driva Eget berättar om en företagare som blev hårt granskad, trots att han hade en skåpbil som firmabil. De som granskas hårdast är annars ofta de som har personbilar som firmabilar.

Det är inte bara enskilda företagare som blir granskade om de inte kan visa upp en korrekt körjournal. Detsamma kan hända offentliga verksamheter, som kommuner. I Östersund har en buss som ägs av kommunen körts hundratals mil, utan att det finns någon körjournal som dokumenterar resorna, berättar Sveriges Radio. Redan 2015 uppmärksammade kommunens revisorer det faktum att inga körjournaler i Östersund uppfyllde Skatteverkets krav. Beslut har därför tagits om att införa ett system med GPS-baserade, automatiska körjournaler.