ED95 bäst lastbilsbränsle

Ett projekt vid namn Clean Truks har kommit fram till att ED95 är bäst bränsle för lastbilar att köra med ur miljösynpunkt.

627810-isolated-tractor-truckNär det kommer till lastbilar är det av stor vikt att de byggs säkert för att förhindra olyckor, vilket vi tidigare skrivit om här, men något som också är ytterst viktigt är att lastbilarna även orsakar så lite skada på miljön som det bara går – och nu kan man vara nära en lösning på utsläppsproblemet. I projektet Clean Truck har man nämligen låtit 18 åkerier runt om i landet testa 50 olika miljölastbilar mellan åren 2010 till 2014 och nu har resultatet presenterats – biobränslet ED95 är bäst bränsle att köra med, skriver tidingenen Ny Teknik. Det som man jämfört i testet är tre olika alternativa bränsleformer: metandiesel, hybridteknik och ED95, vars koldioxidreduktion man mätt fortlöpande under testets gång. Enligt projektets ledare fungerar alla tre bränsletekniker bra men att de har olika förtjänster. Exempelvis så visade sig metandieseldrift vara “mindre fördelaktigt i stadstrafik” eftersom att bilarna startar på vanlig diesel och förbrukar mer gas ju varmare motorn blir men i långsamma köer som ofta bildas i stadsmiljöer så hann motorn aldrig bli varm nog – vilket gjorde att man endast körde mest på diesel. Dock när man såg till längre sträckor klarade sig metandieseln desto bättre och då tittade man på regionala transporter vilket innebär att lastbilen håller en jämn fart och mer i tyngd i sin last – vilket gjorde att man uppnådde en 41-procentig reducering.

Bäst i test

Det bränsle som visade sig bäst i test var ED95 som i genomsnitt sänkte koldioxidutsläppen med hela 68 procent och även minskade dessa upp till 85 procent under särskilt gynnsamma förhållanden. Men eftersom att bilarna som kör med detta bränsle är i 26-tonsklassen och nioliters-motorer med 270 hästkrafter så handlar det om distributionskörning med laster på max tio ton. Man kan till exempel inte köra tunga byggtransporter, koppla på ett släp eller köra långt regionaltrafik utan denna typ av bränsle gör sig bäst i citymiljö menar testets projektledare.