Mät ljudbuller på arbetsplatsen

Ofta i industrin så är det höga ljud och mycket buller man får stå ut med. Det är många som har hörselkåpor och även inom transport så är det en riskfylld bransch som skapar mycket oljud. Det här blir ofta en fråga för arbetsmiljöverket och är inte något som uppskattas om regler för buller inte hålls. Det ska först och främst finnas tillräckligt bra hörselskydd så att det inte blir påfrestande för öronen, men också ljudnivån spelar roll.  

Arbetsmiljö är det viktigaste många företag kan syssla med och om man missar att ta hand om sina anställda så kan det gå riktigt illa. Med illa menar vi rättsliga frågor som kan komma att bli aktuella då det är olagligt i Sverige att behandla sin personal illa. Om man är osäker om det är hög ljudnivå så kan man alltid skaffa både en ljudmätare och vibrationsmätare från handinstrument.se, det är bara att klicka här. För den som jobbar inom industrin så är det självfallet att det förekommer en del buller och oljud, det är då viktigt att man som anställd tar ansvar och bär de hörselkåpor och liknande som arbetsgivaren ger er. Många tycker att man kan skylla det mesta på företaget men faktum är att det finns ett eget ansvar i att använda de medel som har blivit delgivna. Många lyfter fel trots kunskap och utbildning inom just arbetsställning, det får man då lösa genom att påpeka det ännu mer för den anställda.

Bullernivån är hög på dagiset: